Studenten die actief op zoek gaan naar de meest interessante studie en loopbaan voor hen, zullen vrij snel een makkelijk toegankelijke tool vinden : de studiekeuze- of loopbaantest.
Jonge mensen zijn gewend te surfen op het internet en op die manier komen zij makkelijk in contact met zulke online testen. Het zijn gratis vragenlijsten die beweren op basis van jouw antwoorden een professioneel profiel samen te stellen en u op die manier te helpen de juiste studie- en/of beroepskeuze te maken.

Hoewel deze tests vrij praktisch zijn; ze zijn gebruiksvriendelijk en erg toegankelijk, is de nodige voorzichtigheid geboden bij het nemen van uiteindelijke beslissingen op basis van het resultaat van zulke tests.

In de eerste plaats is er het beeld dat de persoon van zichzelf wil geven bij het beantwoorden van de vragen. Het risico bestaat dat de persoon zich wil voordoen zoals hij in werkelijkheid niet is. Zulke tests hebben ook de neiging om mensen in vakjes te catalogeren, waarbij wordt gefocust op stereotypes. M.a.w. de meeste van deze tests zijn niet gepersonaliseerd.

Toch zijn sommige tests een goede tool wanneer het erop aankomt een zekere parameter (op basis van een grote steekproef) te willen meten. Deze tests vinden hun oorsprong in psychologisch onderzoek, waarvan de analyse ons in staat stelde bepaalde stereotypes te definiëren en catalogiseren. Deze test zijn dus wetenschappelijk, maar zijn slechts nuttig als ze deel uitmaken van een uitgebreid begeleidingsproces o.l.v. een professional.

In een begeleidingsproces wordt zo’n test niet altijd gebruikt, en zeker niet in het begin. Het wordt alleen gebruikt voor een specifieke reden. Het kan helpen bepaalde vragen te beantwoorden of inzichten te verschaffen over de capaciteiten van de persoon in kwestie. Tijdens het volledige proces speelt de begeleider een voorname rol en stelt de deelnemer de nodige tools ter beschikking om zichzelf te analyseren.

Met onze methode wordt de deelnemer zelfbewust en kent zijn interesses en waarden door en door. Hij/zij krijgt ook een duidelijker beeld van zijn/haar persoonlijke ambities. Eén van de tests die de begeleider gebruikt is er één gebaseerd op de typologie van Nederland. Deze test geeft een beeld van wat de voornaamste karakteristieken van zijn/haar persoonlijkheid zijn en vergroot hierdoor het aanbod van beroepen dat voor hem/haar adequaat zijn.

Zo’n test maakt integraal deel uit van het traject en wordt gebruikt in combinatie met alle andere vergaarde informatie tijdens de sessies. Bovendien zitten in de test een aantal tools vervat die de jongere later kan gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Hoe men het ook bekijkt, studiekeuzebegeleiding maakt deel van een ruimer proces en bestaat niet alleen uit het ontdekken van een verborgen talent via een test.
Een test kan dus beschouwd worden als een instrument om een bepaald proces (idee, gedachtegang) te initiëren, maar het resultaat ervan mag niet als doorslaggevend worden beschouwd.