Over loopbaanbegeleiding doen vele mythes de ronde. Vele werkgevers ontmoedigen loopbaanbegeleiding of voorzien deze mogelijkheid niet voor hun personeel omdat ze vrezen dat deze werknemers de organisatie zullen verlaten. Hoewel dit opgaat voor sommigen, betekent het volgen van loopbaanbegeleiding voor de meerderheid van de werknemers niet dat zij hun carrière volledig omgooien. Loopbaanbegeleiding geeft hen meer zelfvertrouwen en motivatie en stelt hen in staat hun talenten, passies , sterktes en zwaktes beter te begrijpen. Door dit beter in te zien, gebeurt het regelmatig dat de deelnemer niet van job verandert, maar mits enkele kleine ingrepen in zijn huidige positie blijft, en met meer energie zijn dagtaak aanvat.   

Alle werknemers die in Brussel of Wallonië voor een privé-ziekenhuis, kinderdagverblijf, verzorgingstehuis, organisaties i.v.m. jeugdwerking, enz. werken, hebben recht op loopbaanbegeleiding bij OrientaEuro die volledig gratis is. Dit is tot stand gekomen dankzij een duidelijk begrip van de voordelen van alle stakeholders in dit proces. Na het analyseren van vragenlijsten van de eerste 150 deelnemers, waarbij zowel vragen werden gesteld voor als na de het loopbaanbegeleidingsproces, zijn enkele interessante resultaten naar voor gekomen. Het voornaamste resultaat was het feit dat er na de begeleiding duidelijk meer deelnemers waren die in hun huidige job wensten te blijven (slechts 22% gaven aan dat ze op korte of middellange termijn wensten te veranderen, tegenover 33% aan het begin van de loopbaanbegeleiding) omdat zij op basis van hun talenten en passies inzagen dat zij de juiste job uitoefenden.
Deze wijziging in perceptie, en het versterkte idee dat hun job een positieve bijdrage levert aan de maatschappij (93,5% van de bevraagden vermeldt dit, tegenover slechts 84% aan het begin van de loopbaanbegeleiding) hebben geleid tot een vermindering van het stressniveau en mentale en emotionele belasting van de werknemers. Voor het begin van de begeleiding zei 76,4% van de werknemers dat hun werk stress met zich meebracht. Op het einde van de begeleiding verminderde dit tot 59,6%. Het is dus niet abnormaal dat een vermindering van stress gepaard gaat met een verhoogde wil om in hun job te blijven. Minder stress reduceert ook de kans op een burn-out.

Het is duidelijk dat wanneer men over jobtevredenheid praat, men rekening moet houden met de volledige werkomgeving. Deze studie toont ook hier aan dat de situatie verbeterd is. Een beter begrip van hoe iemands kwaliteiten passen in de werkomgeving versterkt de wil om zich in de huidige job te verbeteren. Na het loopbaanbegeleidingsproces voelden 70% van de deelnemers zich tevreden in hun job, tegenover 48% aan het begin ervan.  Dit kan worden verklaard door het feit dat 10% van de deelnemers vond dat de communicatie met hun collega’s naar een aanvaardbaar niveau was geëvolueerd (voor de sessies vond slechts 43% dat ze een goede communicatie hadden tegenover 53% nadien) en dat 20% van de deelnemers bevestigde dat na het proces de relatie met de collega’s was geëvolueerd van slecht naar goed. .  Bovendien steeg het aantal deelnemers dat verklaarde te worden gerespecteerd voor hun prestaties van 48% naar 65%.  Dit kan zijn omdat dat de kennis van uw sterktes, zwaktes en voorkeuren u in staat stelt beter met anderen te communiceren en positief bijdraagt tot de sfeer op de werkplek. Al deze factoren samen leiden ertoe dat de werkervaring als aantrekkelijker wordt ervaren, en hoewel deze verbeteringen misschien maar een perceptie zijn, draagt loopbaanbegeleiding er wel toe bij deze perceptie te creëren.

Parallel met de positieve perceptie van de werkomgeving, hadden de deelnemers aan de loopbaanbegeleiding ook een positievere kijk op hun professionele ontwikkeling. Voor het begin van de loopbaanbegeleiding wou 25% van de deelnemers hun job verlaten, tegenover slechts 14% nadien.   Door een beter begrip van hun sterktes en zwaktes krijgen werknemers een beter zicht op de manier waarop ze in hun huidige werkplek en huidige positie passen, en dit leidt tot een grotere bereidheid om niet van job te veranderen. Bovendien bevestigde een derde van de deelnemers dat ze gemotiveerd zijn om hun job uit te voeren, wat een stijging is van bijna 15%. En nog een ander weetje, meer dan 20% verhoogde of breidde hun takenpakket uit na het volgen van de sessies. Dit bewijst dat wanneer men duidelijk weet wat men van het (professionele) leven verwacht, de werknemers motiveert om beter te presteren en meer respect te hebben voor hun werkplek.

Het spreekt voor zich dat er ook een percentage werknemers is die hun huidige job op wil zeggen. Iemand die een job doet die overeenstemt met zijn talenten en passies, zal na het volgen van loopbaanbegeleiding niet opzeggen. Toch helpt loopbaanbegeleiding die mensen die het “psychologische contact verbroken hebben” met hun werkgever om de gezondste en meest productieve beslissing te nemen voor iedereen in hun omgeving : de werknemer zelf, werkgever, collega’s, klanten en de maatschappij in zijn geheel.

Alle werknemers en werkgevers kunnen een beroep doen op de methodologische loopbaanbegeleiding van OrientaEuro. Dit stelt beide partijen in staat de juiste match te vinden tussen de talenten en passies van de mensen én wat van hen in de organisatie verwacht wordt. Het gevoel erbij te horen, de betrokkenheid bij de job en de organisatie verhogen, verruimt niet alleen hun werkervaring, maar verhoogt ook hun output, want een tevreden medewerker is meestal gemotiveerd en productief.