Passion or moneyEén van de sleutelvragen die veelal worden gesteld tijdens de sessies studiekeuzebegeleiding en loopbaanbegeleiding, heeft betrekking op de voornaamste drijfveer van uw keuze. Bestaat er een wisselwerking tussen uw passies en de zaken waarvan u meent dat ze meer winstgevend zijn? Is het mogelijk beide te hebben? Zoniet, waaraan moeten we de voorkeur geven? Er zijn mensen die een job vinden die hen sociaal aanzien geeft, prioritair vinden, anderen geven de voorkeur aan een beroep dat goed verdient en zodoende de nodige levenskwaliteit en lifestyle biedt. Nog anderen zijn gemotiveerd iets te zoeken wat ze echt graag doen en een beetje als een roeping beschouwen. Dit geldt niet alleen bij het zoeken naar een job, maar ook wanneer er een studiekeuze moet gemaakt worden … wat ga ik waar studeren.

Om te beginnen is het belangrijk te weten dat er geen goede of slechte beslissingen bestaan in deze context. Het hangt er vanaf wat u zoekt, wat uw verwachtingen zijn en in hoeverre deze keuzes aansluiten bij uw prioriteiten en waarden.

Keuze om economische redenen
Een carrièrekeuze die slechts gebaseerd is op de monetaire kant, gebeurt voornamelijk wanneer de betrokkene:

  • al gewoon is aan een zekere socio-economische status en die wenst te behouden;
  • geen antwoord kan geven op diepere professionele en persoonlijke vragen en zodoende zich concentreert op externe factoren.

Meestal is het moeilijk het keuzecriterium te wijzigen wanneer de studiekeuze werd gemaakt omwille van economische redenen. Studenten die hiervoor hebben gekozen, stelden zich al voor in een rijke omgeving met de nodige middelen, enz. Tijdens de sessies gepersonaliseerde studiekeuzebegeleiding is het niet onze bedoeling deze beslissing af te raden, maar we helpen de studenten er zeker van te zijn dat ze rekening hebben gehouden met alle voor- en nadelen, en dat ze het verschil zien tussen de wereld die ze zich voorstellen en de reële wereld, tussen de loopbaan die ze wensen en wat de arbeidsmarkt echt te bieden heeft. De kans bestaat dat alles zal uitdraaien zoals gepland, maar het is ook mogelijk dat sommige obstakels groter zijn dan verwacht. Wij willen nagaan of een keuze niet zomaar als vanzelfsprekend werd gemaakt. Voor mensen die nooit aan studiekeuzebegeleiding hebben gedaan en niet tevreden zijn in hun professioneel leven, is dit ook een van de eerste vragen die zal worden gesteld tijdens het proces van loopbaanbegeleiding, omdat dit gevolgen heeft voor uw toekomstplannen.

 

Slagen of niet slagen
Om tot een concrete beslissing te komen waarin u zich kan vinden, is het belangrijk te identificeren wat u onder het begrip “succes” verstaat, welke dingen u gelukkig maken op het werk. Ga er ook vanuit dat uw eerste job niet onmiddellijk uw droomjob zal zijn en dat u een aantal jobs zal moeten doen vooraleer u de doelen bereikt die u aan het begin van uw carrière had vooropgesteld. Maar, zoals Viktor Frankl zegt in zijn boek “Man’s Search for Meaning” (“De zin van het bestaan”): alles is makkelijker en duidelijker wanneer u een mening hebt, een visie waarvoor u hebt gekozen die een leidraad is in uw professioneel en privé-leven.