OrientaEuro

Door OrientaEuro heb ik de kans gekregen mijn dagelijkse, snelle, professionele routine te stoppen om te achterhalen wat voor werk mij werkelijk ligt. Een extern iemand die je kan begeleiden doorheen dit bewustwordingsproces is essentieel.

M.L.B.