De vzw OrientaEuro Belgium probeert een intergenerationele relatie te vinden tussen senioren en jongeren, met als ultiem doel ervaringen te delen, betere keuzes te maken wat studies en carrières betreft en jongeren te helpen om via ouderen te leren hoe ze tevreden en voldaan in het leven kunnen staan. Dat zou een bijkomende en innoverende tool kunnen zijn voor jongeren via de website van OrientaEuro (en eveneens via de ateliers voor jongeren), om ze te helpen om beter te beslissen over hun studiekeuze en toekomstige carrière.

OrientaEuro wil een reeks ontmoetingen organiseren met bewoners van verschillende rusthuizen en dienstencentra voor senioren in Brussel. De ontmoetingen zouden bij voorkeur tot eind oktober 2014 moeten plaatshebben. We willen veertig of meer 60-plussers interviewen die wensen deel te nemen aan het project. De interviews gebeuren met de deelnemers (mannen en vrouwen, Franstaligen en Nederlandstaligen) en de gesprekspartners van OrientaEuro.

Op basis van deze individuele conversaties met de senioren hebben we korte filmpjes van 1 tot 3 minuten gemaakt met hun beste tips en inspirerende woorden. Deze filmpjes tonen we dan tijdens de ateliers voor jongeren. Ze staan ook op onze website. Met dit innoverende project willen we jonge studenten deze wijsdom aanbieden, zodat ze het beste uit de ervaring van de senioren kunnen meenemen.

Onze medewerkers :

OrientaEuro gelooft in intergenerationele samenwerking en is ervan overtuigd dat senioren met ervaring jongeren misschien wel een helpende hand willen reiken, ze willen aanmoedigen om hun passies en talenten te volgen, ze goede raad willen geven om een goede carrièrekeuze te maken en gelukkiger te zijn.

Deze nieuwe benadering zou twee dingen kunnen opleveren : ze kan de jongeren persoonlijke voldoening schenken en de senioren zouden zich erkend kunnen voelen. De ervaring leert ons dat jongeren in deze fase van hun leven meer geneigd zijn om te luisteren nnaar senioren dan naar hun eigen ouders. De mening van de senioren straalt volgens hen meer wijsheid uit en lijkt vooral meer onbevooroordeeld en rechtuit.

OrientaEuro zou oudere mensen willen bereiken en hun ervaring, kennis, meningen, motivaties willen bundelen om er lessen uit te trekken en ze te delen met jongeren. Doel is dat er lessen worden getrokken uit mislukkingen en successen van de senioren om de jongeren een houvast te bieden en om ze ertoe aan te zetten hun passies en talenten te volgen.

U vindt de eerste aantekeningen op onze blog.