[headline style=’3′]

Ons doel is jou te helpen de best mogelijke resultaten te bereiken.  Daartoe hebben we onze processen en methodes geoptimaliseerd en de coach overloopt samen met jou wat de verwachtingen, mogelijkheden, methodologieën enz. zijn.

Wanneer je je coaching beëindigd hebt, vragen we een evaluatie in te vullen.  Dit is erg nuttig voor ons om na te gaan wat de impact is van onze methodologie en onze coaches.  Mocht je niet tevreden zijn, wacht dan niet tot na je coaching, anders beïnvloedt dit enkel de coaching voor de klanten die na jou komen en niet jouw coaching die dan al afgerond is … en wij willen jou ook graag helpen! Als de coaching dus niet aan je verwachtingen beantwoordt, laat het dan zeker zo snel mogelijk weten.

1) Licht je coach zeker zo snel mogelijk in mocht je niet tevreden zijn over iets.  Zo kan hij meteen de gepaste aanpassingen doorvoeren en kan jij het meeste uit je coaching halen.  Mocht je niet tevreden zijn met de reactie van je coach, dan kan je altijd hogerop gaan met je klacht.

2) Mocht je het gevoel hebben dat je klacht bij je coach niets oplost of je niet geruststelt, richt je dan zeker tot de directeur van OrientaEuro: de heer Roger Cohen: rogercohen @ orientaeuro.eu. Hij zal de klacht ter harte nemen en samen met je coach een oplossing zoeken.  Binnen de twee weken zal ofwel je coach, ofwel de directeur je contacteren met een voorstel om het probleem op te lossen. Ter informatie: elke officiële klacht die Roger Cohen ontvangt, wordt tweemaal per jaar doorgegeven aan de VDAB.

We doen al het mogelijke om de situatie te verhelpen en aan je noden tegemoet te komen. Hoe sneller je ons je verzuchtingen laat weten, hoe beter voor iedereen.

 

Je kan altijd rechtstreeks je klacht bij de VDAB indienen, mocht je niet tevreden zijn met het antwoord van je coach of van OrientaEuro, of mocht je hieraan de voorkeur geven om welke reden ook (klachtenformulier op de VDAB-website of via 0800/30700). Je kan ook de Vlaamse Ombudsdienst contacteren via het nummer 1700 of het klachtenformulier op de website.  Wanneer de klant een klacht indient bij de VDAB komt de klacht terecht bij de Dienst Klachtenmanagement (DKM). De burger wordt op de hoogte gesteld van de verdere procedure en de verwachte termijn van antwoord (maximaal 20 kalenderdagen). De klacht wordt inhoudelijk verder behandeld door de centrale expert regie en de projectopvolger in de provincie. Alle partijen moeten gehoord worden. Dit kan via telefoon of via mail. De projectopvolger en expert regie proberen samen met de klant en het loopbaancentrum tot een oplossing te komen. De burger krijgt het officiële antwoord steeds via de dienst klachtenmanagement.

[/headline]  
 
[content id=”2125″]