Tijdens onze studies op de middelbare school, hogeschool of universiteit werden we meestal gedwongen ons te focussen op het verbeteren van onze zwaktes. In de laatste jaren is er meer en meer consensus om sterker te focussen op sterktes dan te investeren in middelen om zwaktes te verbeteren.

 

Wat bedoelen we met sterktes?

Algemeen verstaan we onder “sterktes” een geheel aan belangrijke kenmerken en activiteiten waarin we goed zijn. In dit artikel gaan we het begrip “sterkte” veel uitgebreider benaderen:

Sterktes zijn die activiteiten:

 • waartoe we ons aangetrokken voelen, we voeren ze zelfs uit wanneer we een beetje angst hebben of bezorgd zijn dat we niet zullen slagen.
 • die we goed uitvoeren, in het algemeen beter dan de doorsnee persoon.
 • die ons tijdsbesef doen hebben verliezen wanneer we ze uitvoeren.
 • die ons energie en een positief gevoel geven, zelfs als ze fysiek uitputtend zijn.
 • die we willen opnieuw doen en permanent verbeteren.

Anderzijds verstaan we onder zwaktes die activiteiten:

 • die we niet graag doen en die negatieve emoties met zich meebrengen.
 • die we zo vlug mogelijk willen afwerken en indien mogelijk ze vermijden.
 • die ons mentaal uitputten en veel energie vragen.

Het is belangrijk op te merken dat een activiteit die we goed doen en zelfs beheersen, niet noodzakelijk een sterkte is. Als we een activiteit niet graag doen, is het belangrijk dit eigenlijk niet te doen en zich te concentreren op de dingen die we wel graag doen : een bepaalde vaardigheid die we hebben mag ons echter niet dwingen om in ons leven dingen te doen die we eigenlijk niet graag doen.

 

Het oude en het nieuwe model

We hebben de gewoonte om veel tijd te investeren in het verbeteren van onze zwaktes. Het beste resultaat dat we op die manier gaan bereiken is een middelmatige prestatie. We gaan nooit uitblinken in deze activiteit omdat er een gebrek is aan enkele belangrijke ingrediënten zoals plezier, interesse, specifieke vaardigheden, passie …
Indien we diezelfde tijd zouden gebruiken om bestaande sterktes verder te ontwikkelen, kunnen we uitmuntende professionele doelen bereiken en een hoge graad van voldoening en prestatiegerichtheid.

 

Kan ik echt mijn zwaktes opzij zetten?

Het is belangrijk een carrière op te bouwen die in de lijn ligt van uw sterktes. Als uw professionele carriere of jobinhoud verschillende activiteiten omvat waarin u zwak bent, dan is de kans groot dat u zowel professioneel als persoonlijk niet zal slagen. Daarom is het erg belangrijk uw sterktes en zwaktes, interesses, vaardigheden, capaciteiten en doelen te identificeren en na te gaan welke studies en jobs hierbij het beste passen. We moeten echter toegeven dat het niet evident is een job te vinden waarin u ten allen tijde alleenuw sterktes kan gebruiken. In zulke gevallen, wanneer er een grote match is tussen uw sterktes en de job, moeten we op een creatieve manier gaan kijken hoe we onze zwaktes irrelevant kunnen maken:

 • Laat iemand anders, die wel de nodige sterktes heeft om die activiteit uit te oefenen, dit doen.
 • Zoek een andere manier om hetzelfde resultaat te bereiken, waarbij u gebruik maakt van uw sterktes en niet van uw zwaktes.
 • Reduceer de frequentie en tijdsduur van deze activiteiten en gebruik dit voor een andere activiteit waarbij uw sterktes op de voorgrond treden.
 • In het geval bovenstaande suggesties geen oplossing bieden, kunnen we alleen maar aanraden de nodige zaken aan te leren, om die activiteit op een behoorlijke manier uit te voeren.

 

Sterktes en zwaktes identificeren

Hiervoor stellen we de volgende oefening voor:
Tijdens de dag, en dit gedurende één of twee weken, beschrijft u de activiteiten die u doet zo gedetailleerd mogelijk. Houd specifiek rekening met de omgeving waarin u die activiteit doet, in welke situatie, onder welke voorwaarden, met wie, wat, waarom, … en met de gevoelensdie u had voor, tijdens en na het uitvoeren ervan.

 

Bijvoorbeeld:

‘Presentatie maken voor een opleidingscursus.’
Specifieke condities m.b.t. een sterkte:
– Ik heb voldoende tijd nodig om me voor te bereiden.
– Het moet gepresenteerd worden aan een geïnteresseerd publiek.
– Dezelfde presentatie niet te dikwijls herhalen, en zeker niet op dezelfde manier.

Het is belangrijk de specifieke omstandigheden te identificeren, zoals in het voorbeeld hierboven. Indien bijvoorbeeld die persoon werd gedwongen een presentatie te maken voor een ongeïnteresseerd publiek, of indien hij de presentatie elke week zou moeten herhalen, telt dit voor hem niet als een sterkte. In dit geval gaat het om een creatieve persoon, die gepassioneerd is door het geven van opleidingen, maar zulke omstandigheden kunnen deze activiteit ombuigen naar een zwakte, ondanks het feit dat hij perfect in staat is om dit heel goed te doen.

 

Wij raden aan deze oefening te doen zowel voor sterktes als voor zwaktes. Maak op het einde een lijst van uw belangrijkste sterktes en zwaktes, zonder rekening te houden met de activiteiten die neutraal zijn voor u (geen uitgesproken positief of negatief gevoel).  De voornaamste doelstelling bestaat erin een loopbaan te identificeren waarbij u uw sterktes gebruikt en ze permanent blijft ontwikkelen.

 

En u? Gebruikt u al uw kwaliteiten? Hebt u een duidelijk zicht op uw sterktes en zwaktes? Wij kunnen u helpen met loopbaanbegeleiding , aarzel niet om ons te contacteren.

 

Gaat u akkoord met deze nieuwe aanpak, of bent u van mening dat we toch onze zwaktes moeten verbeteren? Deel uw unieke mening met ons en schrijf uw commentaar!