Geef voor elke vraag aan hoe tevreden je bent met je huidige situatie.
0=helemaal niet en 5=helemaal tevreden.
[qsm quiz=3]