[toggles initial=’1′] [toggles_item title=’Opdat iedereen van uw talenten en passies zou kunnen genieten!’] De vzw OrientaEuro Belgium werd in het leven geroepen om minder begoede bevolkingsgroepen een beroepsoriëntering van goede kwaliteit te bieden, en dat via een innoverende methode, die een professionele en/of persoonlijke ontwikkeling en welbevinden in goede banen moet leiden, een heel leven lang.

We beschikken over een equipe bestaande uit psychologen, consultants in beroepsoriëntering en carrièrecoaches die allemaal werken volgens de methodes van OrientaEuro Ltd (UK), Desarrollarme (Argentinië) en ook met professionals uit de onderwijswereld en het beroepsleven, met internationale ervaring.

Wij zijn ervan overtuigd dat een echt succesvolle loopbaan (en ook persoonlijk succes) te vinden is op het kruispunt tussen talent, passies en wat door de beroepswereld en de maatschappij gevraagd wordt. Wij begeleiden iedereen die daarom vraagt, zowel wie op zoek gaat naar de juiste hogere studies of beroepsmogelijkheden bij het beëindigen van zijn of haar studies, wie een nieuwe wending aan zijn of haar carrière wil geven als volwassene of wie vóór hij of zij met pensioen gaat nieuwe projecten vorm wil geven.

Om dit tot een goed einde te brengen, gebruiken we innoverende methodes die zelfkennis koppelen aan kennis van de externe realiteit (studies, beroepen, levensomstandigheden) en ook aan tools voor beslissingname.

We werken in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans.

Anne-Françoise Martens
Voorzitster

[/toggles_item]

Wij staan ter beschikking voor bijkomende informatie, vraag naar dienstverlening en voorstellen tot partnership

[button style=’regular’ size=’medium’ link=’contact’]Contact opnemen[/button] [toggles_item title='”Nieuw: intergenerationeel project “Senioren en Jongeren”‘][content id=2070][/toggles_item] [toggles_item title=’Onze werkmethode’] Met onze manier van werken kunnen we de mogelijkheden en talenten van een persoon doen samenvallen met zijn of haar interesses, doelstellingen en de werkelijke opleidingssituatie, beroepen en arbeidsmarkt. Daarbij werken we rond zelfkennis, externe werkelijkheid en beslissingname :

[/toggles_item] [toggles_item title=’Gepersonaliseerde oriëntatie naar studies en carrière ‘] Om intelligent te kiezen als het op studies en carrière aankomt, biedt de vzw OrientaEuro Belgium de cursist 6 individuele sessies aan, met telkens taken tussen twee ontmoetingen, onder supervisie van de consultant die via onze methode is opgeleid.

In een eerste fase identificeert de consultant persoonlijke eigenschappen (wensen, motivatie, angsten, talenten, prioriteiten). Dat deze persoonlijke elementen in kaart worden gebracht is essentieel, want het is op basis hiervan dat de consultant de persoon leert om zichzelf beter te leren kennen. Hij kan ook detecteren wat de zwakke punten zijn die een invloed zouden kunnen hebben op de toekomst van de jongere, en hij kan voorstellen doen om die zwakke punten te verhelpen. Dat is heel belangrijk, want de student is vaak nog te jong om aan zelfanalyse te doen.

Vervolgens zal de consultant de student verschillende studies en carrières voorstellen die passen bij zijn of haar persoonlijke eigenschappen. Uit deze uitwisseling moet een toekomstproject voor de student voortspruiten en concrete keuzes wat studies en carrière betreft. Tijdens het volledige proces probeert de consultant met de student de mecanismen van beslissingname te doorgronden en hij reikt hem ook bijkomende hulpmiddelen aan. [/toggles_item] [toggles_item title=’Loopbaanbegeleiding voor volwassenen’]Je kan van professioneel succes spreken als wat je wil doen, wat je kan doen en wat de arbeidsmarkt vraagt, samenvallen. Bij volwassenen is het probleem van een andere orde : de meesten zijn actief en ontevreden over hun professionele leven of zijn er reeds van overtuigd dat ze hebben gekozen voor een carrière waarvoor ze niet in de wieg waren gelegd.

Tijdens de eerste sessie hanteert de consultant verschillende technieken opdat de persoon zich goed bewust zou worden van zichzelf. Hij identificeert zijn echte intenties, wensen, prioriteiten, noden, potentieel, waarden, sterke en zwakke punten en competenties. Daarbij neemt hij zijn carrière onder de loep.

Naarmate de sessies vorderen, analyseert de persoon verschillende actieplannen die compatibel zijn met zijn profiel en doelstellingen en stelt ze vervolgens bij met de consultant totdat er een een gedetailleerd actieplan uit de bus komt voor de korte, middellange en lange termijn.

Dit proces reikt concrete middelen aan om professioneel succes te boeken, met een carrière die is aangepast aan de persoonlijkheid en de doelstellingen van de persoon, rekening houdend met de realiteit. [/toggles_item] [toggles_item title=’Sensibilisering’]De vzw OrientaEuro Belgium organiseert ateliers waarin jongeren van de drie hoogste jaren van het secundair onderwijs gesensibiliseerd worden en waarin ook al een eerste vorm van oriëntatie wordt gegeven. Deze activiteit verloopt helemaal volgens het model dat gehanteerd wordt voor carrièrekeuzes, dat verloopt volgens de drie reeds vermelde assen : zelfkennis, analyse van de externe werkelijkheid en beslissingname..

Tijdens het atelier komen participatieve activiteiten aan bod om de verschillende concepten actief te integreren en het zet er ook toe aan om zich persoonlijk in te zetten om te beslissen over de professionele toekomst. De vzw OrientaEuro Belgium asbl hanteert het principe van het « ernstige spel » dat ervoor zorgt dat een belangrijk of complex thema eigen wordt gemaakt, alsook thema’s met een hoge organisatorische of sociale impact. Deze actieve vorm van pedagogie brengt veel motivatie voort, deelname, samenwerking, inmersie, leren en verandering.

[/toggles_item] [toggles_item title=’Conferenties en vorming’] De vzw OrientaEuro Belgium organiseert ook conferenties voor ouders zodat die zich bewust worden van de impact die ze hebben op de professionele toekomst van hun kinderen en hoe ze hun meer zelfvertrouwen kunnen bezorgen. De vzw OrientaEuro Belgium leidt bovendien consultants en coaches op om ze in te wijden in zijn innoverende methodes.

[/toggles_item]

[/toggles] [content id=2125]